ราคาหลักทรัพย์

AUCT 7.40

เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)+0.15 (2.07%)

ข้อมูลล่าสุด 24 ส.ค. 2559 16:38

เพิ่มเติม

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559

รายงานประจำปี2558

กิจกรรมและเอกสารนำเสนอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ติดตามข่าวสารล่าสุดของ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) ได้ที่อีเมล์รับข่าวสาร