ราคาหลักทรัพย์

AUCT 8.00

เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)+0.10 (1.27%)

ข้อมูลล่าสุด 29 ก.ย. 2559 16:35

เพิ่มเติม
ติดตามข่าวสารล่าสุดของ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) ได้ที่อีเมล์รับข่าวสาร