ราคาหลักทรัพย์

AUCT 9.45

เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)- (-%)

ข้อมูลล่าสุด 21 ต.ค. 2559 16:39

เพิ่มเติม
ติดตามข่าวสารล่าสุดของ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) ได้ที่อีเมล์รับข่าวสาร